De Delftse Rekenkamer

Research into the findability of online policy information of the municipality (NL).

Deze opdracht is onderdeel van mijn werk voor Eend en is in samenwerking met het team tot stand gekomen.

De Delftse Rekenkamer wilde graag weten of en hoe goed de online beleidsinformatie van Gemeente Delft vindbaar was. Eend heeft aan de hand van verschillende onderwerpen, zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), onderzoek gedaan naar de vindbaarheid van deze informatie. Hierbij hebben wij gekeken naar de vindbaarheid via Google, via de gemeentelijke website van delft.nl en via het raadsinformatiesysteem (RIS) van Delft. De zoektocht, inclusief bevindingen en aanbevelingen, heeft de Rekenkamer verwerkt in een rapport.

Kijk voor meer informatie op https://eend.nl/portfolio/de-delftse-rekenkamer.